Köpvillkor

Köpvillkor

Flipp publiceras av:

Egmont Story House AB
Org. nr: 556046-9206
Stockholm Pyramidvägen 7, Malmö Skeppsgatan 9.

Allmänt

När du köper ett abonnemang på Flipp (även kallat "Tjänsten"), ingår du ett avtal med Egmont Story House AB.

Efter genomfört köp får du ett kvitto som bevis för avtalet via e-post. Under din profilsida på Flipp.se får du tillgång till dina kvitton samt se status på ditt abonnemang. Dessutom kan du på din profilsida skriva ut kvitton över din historik.

Tjänsten

Du måste vara minst 16 år gammal för att skapa ett konto. För att kunna använda Flipp måste du ha en fungerande Internetanslutning och en e-postadress samt tillgång till en surfplatta eller en smartphone med antingen iOS eller Android-operativsystem. Du måste också ha tillgång till ett kreditkort eller ett betalkort för att kunna betala för ditt abonnemang.

Du ansvarar för att uppdatera din betalningsinformation gällande ditt betalkort eller kreditkort ifall detta blockeras eller upphör. Du kan göra detta under din profilsida på flipp.se. Skulle detta inte ske kommer det resultera i att ditt abonnemang upphör.

Som kund ansvarar du för eventuella kostnader för tillgång till Internet. Vi rekommenderar därför att du bekantar dig med de datatrafikpriser som gäller för dig.

Så fungerar ditt abonnemang

Om ej annat anges i skapandet av ditt abonnemang, kommer ditt abonnemang av Flipp kontinuerligt att förnyas automatiskt varje månad. Som användare av tjänsten accepterar du därmed att Flipp automatiskt drar beloppet från ditt kreditkort vid varje ny påbörjad tidsperiod. Detta gäller även för en gratis provperiod där ditt abonnemang kommer att förnyas automatiskt med ett betalabonnemang efter nyttjad provperiod.

Du kan alltid välja att avbryta ditt abonnemang. Du kommer då att ha tjänsten till den period du har betalt för tar slut. Du kan också välja att avsluta ditt abonnemang före provperioden går ut.

Kampanjer

Ifall du tidigare inte har haft ett abonnemang på Flipp kan du, om det erbjuds, dra fördel av ett kampanjerbjudande, såsom en gratis provperiod. I de fall du tidigare har innehaft ett abonnemang på Flipp, kan du inte dra nytta av ett erbjudande förrän tidigast sex månader efter ditt senaste abonnemang har upphört. Kringgå detta kan leda till krav på betalning och/eller avstängning av abonnemanget.

Användning av Flipp

Användning av Flipp är endast tillåtet för privat bruk. Användning av tjänsten i kommersiella och offentliga sammanhang är inte tillåtet.

Du får dela ditt abonnemang på Flipp med andra medlemmar av samma hushåll. Du kan skapa upp till fyra enskilda användare i ett hushåll under samma abonnemang.  Du skapar och uppdaterar dina profiler på flipp.se.

Flipp kan användas samtidigt på flera enheter i form av läsplattor och smartphones som hör till hushållet. Varje gång du använder ditt FLIPP abonnemang på en ny enhet upptäcks enheten på ditt abonnemang. Du kan använda ditt abonnemang på högst fem olika enheter. Om du har frågor om detta eller om du upplever några problem med att ta den nya enheten i bruk, kontakta kundtjänst. Du hittar information om kundservice under "Kontaktinformation" på flipp.se.

Flipp innehåller funktioner som gör det möjligt att tillfälligt lagra innehållet i de olika enheterna så att innehållet kan nås när du är offline. Du har tillgång till detta innehåll, så länge du har ett giltigt abonnemang. Det är inte tillåtet att införskaffa detta innehåll på annat sätt än som är tillgängliga via tjänstens mekanismer. Innehållet får vidare inte kopieras och/eller göras tillgängliga utanför tjänsten.

Ångerrätt

Du har rätt att ångra ditt köp av Flipp inom 14 dagar efter påbörjat abonnemang.

Ångerrätten räknas från datum då avtal ingicks. Har du lagt en beställning den första dagen i månaden, kommer du att ha till och med 15:e att ångra ditt köp. Löper tidsfristen ut på en helgdag, lördag, helgdag, julafton eller nyårsafton, kan du vänta till nästa dag. Ångerrätten är uppfylld om du skickar din anmälan om utträde innan ångerfristen har löpt ut.

Du kan endast använda din ångerrätt, om du inte har tagit ditt abonnemang i bruk. I praktiken innebär det att du inte har börjat läsa en tidning eller annat innehåll och/eller laddat ner en tidskrift eller annat innehåll till din surfplatta eller smartphone.

För att kunna använda din ångerrätt ska du på ett otvetydigt skriftligt sätt meddela Story House Egmont eller support@flipp.se. Detta ska alltså göras innan du tar abonnemanget i bruk, samt inom tidsfristen på 14 dagar.

För att säkerställa en god och snabb behandling av din förfrågan ange följande:

- E-postadress
- Ordernummer

E-postadressen som du anger vid support-ärenden kommer endast att användas för leveransinformation och supportrelaterade ärenden.

Story House Egmont återbetalar alla betalningar från dig utan onödigt dröjsmål från den dag vi får din anmälan om utträde.

Uppsägande av tjänsten

Du kan alltid välja att avbryta ditt abonnemang. Ditt abonnemang kommer då att avslutas vid slutet av den period för vilken du har betalat för. Du kan också välja att avsluta ditt abonnemang efter utgången av en gratis provperiod.

Du avbryter abonnemanget under din profilsida på flipp.se. Här kan du också se status för när din nuvarande period löper ut.

Uppsägning av ditt abonnemang måste göras sex timmar före utgången av den aktuella abonnemangsperioden.

När ditt abonnemang avbryts har du inte längre tillgång till Flipp och kan därmed inte läsa tidningar eller annat innehåll som du tidigare har läst och/eller laddat ner.

Upphovsrätt

Tidskrifter och annat innehåll i tjänsten tillhör Story House Egmont eller tredje part och är endast tillåtna för din egen, privata konsumtionen. All reproduktion, distribution eller annan användning av innehållet är förbjudet utan skriftligt medgivande från rättighetsinnehavarna till innehållet. Du har som kund inte några rättigheter för kommersiellt bruk, försäljning, återförsäljning, reproduktion, distribution eller marknadsföring av innehållet. Du har heller ingen rätt att använda material, som kräver en licens för offentlig visning. Du kan enbart använda innehållet på enheter som du eller ditt hushåll använder för personligt bruk. Otillåten användning kan innebära brott mot gällande lagar och Story House Egmont förbehåller sig rätten att åtala dig för sådana kränkningar. 

Förändringar i service, villkor och pris

Story House Egmont kan när som helst ändra innehållet i Flipp, inklusive att lägga till nya tidskrifter och annat innehåll samt ta bort tidningar och annat tidigare tillgängligt innehåll. Stora förändringar i innehållet, kommer att föregås av att du får en individuell upplysning via e-post. Vid större förändringar kan avtal sägas upp med 14 dagars varsel med verkan från och med ändringen träder i kraft.

Story House Egmont kan ändra abonnemangspriser. Prisökningar kommer alltid att meddelas via e-post och kommer endast att träda i kraft för nästa betalningsperiod för ditt abonnemang. Avtalet kan sägas upp i enlighet med de allmänna bestämmelserna genom att avsluta ditt abonnemang före ny påbörjad betalningsperiod och därmed innan prisökningen fått effekt.

Story House Egmont kan löpande förändra de allmänna villkoren för Flipp. Större förändringar kommer att föregås av ett individuellt meddelande via e-post. Större förändringar i avtalet medföljer att du som kund kan säga upp abonnemanget med 14 dagars varsel med verkan från och med ändringen ska träda i kraft.

Personliga uppgifter

Vid beställning av tidning eller annan produkt från Story House Egmont, samt tävlingsdeltagande, godkänner jag att mina personuppgifter, inklusive e-postadress, mobiltelefonnummer och övriga digitala adresser, får lagras och användas inom Egmontkoncernen för fakturering, leverans, information, marknadsföring, digitala tjänster, analys, statistik och profilering. Uppdatering av personuppgifter mot personuppgiftsregister, exempelvis SPAR, sker kontinuerligt. Information om min användning av digitala tjänster inhämtas med bl.a. cookies. Jag kan även få erbjudanden från Egmonts samarbetspartners, som återfinns inom följande branscher, direkt relaterade till våra produkter: tidningar, böcker, film, spel, pussel, leksaker, mode, skönhet, sport, fritid, heminredning, hälsa, mat, dryck, djur, natur, motor och telecom.

Uppgifter som jag lämnar direkt eller indirekt genom att använda Egmontkoncernens tjänster och erbjudanden kan tillsammans med övriga uppgifter användas inom Egmont för marknadsföring och för att anpassa innehåll, tjänster och annonsering till mig samt för utveckling av nya tjänster och produkter. Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är dels fullföljande av avtal och dels Egmonts berättigade intresse. Vill du rätta, radera, begränsa användningen av eller invända mot användningen av dina personuppgifter kan du göra det genom att skicka brev till Personuppgiftsansvarig, Egmont Story House AB, 205 07 Malmö. Självklart ser vi helst att du först kontaktar oss om du har klagomål, men om du anser att vi inte har gjort tillräckligt kan du även kontakta Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm, epost imy@imy.se.

Story House Egmont kan även kontakta dig gällande tekniska frågor samt supportärenden.

Du kan ändra dina uppgifter via din profilsida på https://www.flipp.se/mitt-konto.

Läs mer på https://www.storyhouseegmont.se/villkor

Tvister

Tvister skall lösas i godo. Om parterna inte kan enas, kan tvisten hänskjutas till lämpliga organ för klagomål, eller regleras av Svenska domstolar enligt Svensk lag.

Kontaktinformation

Har du frågor vänligen kontakta oss på support@flipp.se.

Ändringar

Senast ändrad: 2021-10-18
VillkorsID: SE0108.